glo

ช่วยราษฏร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม


การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเลือกแนวทางในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดสำรวจในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)
จะสิ้นสุดการสำรวจในอีก
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเป็นตัวเลข 13 หลัก
กรุณาเลือก/กรอกวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป ต.ย. 20/10/2530

ถ้าไม่สามารถอ่านตัวเลขในภาพ ให้คลิกที่นี่ refresh
กรุณากรอกตัวเลข 5 หลักที่ปรากฏในภาพ