glo

ช่วยราษฏร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม


การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล
(สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัล)
เปิดให้แจ้งความประสงค์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 28 ตุลาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)
จะสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์ในอีก
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเป็นตัวเลข 13 หลัก
กรุณากรอกรหัสตัวแทน

ถ้าไม่สามารถอ่านตัวเลขในภาพ ให้คลิกที่นี่ refresh
กรุณากรอกตัวเลข 5 หลักที่ปรากฏในภาพ